Bellen

Algemene verkoopvoorwaarden

DSC_7037

Betalingsvoorwaarden: aanbetaling van 25% bij boeking met creditcard en saldo via overschrijving 10 dagen voor aankomst
op rekening BE13 1030 5843 9639. Houd er rekening mee dat u geen herinnering ontvangt.

Suite met 1 of 2 slaapkamers, afhankelijk van de bezetting: voor 1 of 2 personen is de prijs voor één slaapkamer, voor 4 personen is de prijs voor 2 slaapkamers.
Dus als u met zijn tweeën in aparte slaapkamers wilt slapen, moet u beide slaapkamers huren.


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP VIA L'ORC

 1. Voorwerp

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging worden gemaakt met behulp van de Regional Marketing Tool. (ORC).
De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Geen reservering is mogelijk zonder dat de klant zijn akkoord met hem heeft aangegeven.De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.
 1. Aanbiedingen

Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen worden te goeder trouw en op basis van de beschikbare gegevens opgesteld. Kaarten, foto's en illustraties worden alleen ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering is afgerond.De klant machtigt ons om alle kennelijke materiële fouten in de informatie die we hem meedelen te corrigeren.
 1. Prijs

De prijzen die op het moment van boeken worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte service, inclusief belastingen, toeslagen en andere kosten. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat u de service boekt .

De klant machtigt ons om duidelijke prijsfouten te corrigeren.

 1. Boeking

De klant kiest de diensten die worden gepresenteerd op de regionale marketingtool. Hij erkent de aard, de bestemming en de boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool te hebben gelezen en de nodige en / of aanvullende informatie te hebben aangevraagd en verkregen om zijn reservering te maken met kennis van zaken.De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.

 1. Boekingsproces

Reserveringen gemaakt door de klant gebeuren via de gedematerialiseerde reserveringsvoucher die online beschikbaar is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher.De klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke reservering alle gegevens in te vullen die nodig zijn voor de reservering. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Zodra de definitieve keuze van de te boeken services is gemaakt, omvat de boekingsprocedure de volgende stappen tot validatie:
het invoeren van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, het raadplegen en aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst (en) dienst (en) en, ten slotte, de validatie van de reservering door de klant.


 1. Bevestiging van ontvangst van de reservering

De boekingstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail geeft een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten , de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van reservering en het adres van het etablissement. waar de klant zijn klachten kan indienen.
 1. Recht op intrekking

Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, als het contract voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering, de klant niet het recht heeft om zich terug te trekken in geval van een reservering:
 • accommodatie anders dan voor woondoeleinden (bijvoorbeeld vakantieaccommodatie),
 • vervoer,
 • autoverhuur,
 • catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.
 1. Respect voor het privéleven

Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake de bescherming van persoonlijke gegevens (2016/679) ("RGDP").

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, zijn noodzakelijk voor het verwerken van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de dienstverlening (artikel 6.1 .b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder in het bijzonder Elloha.com die de reserveringstool beheert, online betalingsproviders, providers gevestigd in derde landen. Met name bij het online betalen, moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider naar de bank van het etablissement worden gestuurd voor de uitvoering van het reserveringscontract.We gebruiken alleen partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de RGDP.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen per e-mail of per post te sturen.

We bewaren uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om u te verzetten tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met uw naam, voornaam en adres en het onderwerp van uw correspondentie.

Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Betalingsvoorwaarden toevoegen (aanbetaling van 25% op creditcard en saldo door overschrijving 10 dagen ervoor op rekening BE ...)